Mapa aktivovaných kopců

Následující mapa zjednodušeně zobrazuje aktivované kopce. Každý lokátor má pouze jeden špendlík a po kliknutí na něj se vám ukáže seznam všech aktivací v daném čtverci. Pokudv tomto seznamu kliknete na jednotlivou aktivaci, zobrazí se vám její detail.

Pro zobrazení využívám rozhraní Google Maps, které ani zdaleka není optimální, ale je zadarmo a snadno se používá. Kdyby snad mapa dělala nějaké potíže, zkuste to znovu následující den - Google omezuje počet bezplatných přístupů do svých map a ačkoliv bychom na denní limit neměli ani s velkou rezervou narazit, na Internetu je prostě možné vše.