Pravidla soutěže PMR Kopce pro soutěžní ročník 2015/2016

Cílem soutěže je získat v soutěžním ročníku co největší počet bodů, přidělených za aktivací soutěžního vrcholu.

Soutěžním vrcholem se rozumí vrchol veřejně přístupného pojmenovaného kopce či hory na území České republiky, Slovenské republiky nebo v příhraničních oblastech sousedních států, který lze najít včetně jména a nadmořské výšky v turistickém mapovém podkladu serveru mapy.cz (vrcholy na území ČR a SR) nebo na jiném online mapovém serveru (pro vrcholy v pohraničí sousedních států, viz další pravidla).

K aktivaci vrcholu je nezbytné:
  1. Zdolání soutěžního vrcholu od jeho paty vlastními silami bez použití prostředků hromadné či osobní motorizované dopravy, tu lze využít pouze pro dopravu k patě zdolávaného kopce či hory. Pokud výstup na soutěžní vrchol následuje po sestupu z jiného takto zdolaného vrcholu, považuje se za zdolání vrcholu výstup ze sedla (místa kde končí klesání předchozího vrcholu a začíná stoupání nového) na vrchol.
  2. Uskutečněním minimálního požadovaného počtu spojení v pásmu PMR446 dle podmínek platného Všeobecného oprávnění s další soutěžní či nesoutěžní protistanicí. Za platná spojení se považují taková, která nejsou v rámci stejného malého lokátorového čtverce jako aktivovaný vrchol.
  3. Odeslání elektronického hlášení o této aktivaci.
Minimální požadovaný počet navázaných spojení pro aktivaci kopce je:
Nadmořská výškaPočet QSO
do 500 m n. m. včetně1
od 501 m n. m. do 1000 m n. m. včetně2
nad 1000 m n. m.3
Bodování je následující:
Nadmořská výškaBody
do 250 m n. m. včetně1
od 251 do 500 m n. m. včetně2
od 501 do 750 m n. m. včetně4
od 751 do 1000 m n. m. včetně6
od 1001 do 1200 m n. m. včetně8
od 1201 do 1400 m n. m. včetně10
nad 1400 m n. m.15
Alespoň jedna strana všech požadovaných spojení se musí nacházet na území České nebo Slovenské republiky. Je tedy možno soutěžit z vrcholů v zahraničí, je ale nutno realizovat spojení proti českým či slovenským protistanicím na území jejich domovského státu. Taktéž je možno navazovat soutěžní spojení s protistanicemi na území jiných států, ovšem pouze z vrcholů na českém či slovenském území.

Při aktivaci soutěžního vrcholu mimo území ČR nebo SR je nezbytné uvést v elektronickém hlášení do pole textové poznámky odkaz na mapový podklad, v němž je jasně patrno, že se jedná o pojmenovaný vrchol kopce či hory (tj. nikoliv například o místní název lokality, atp.) a jaká je jeho nadmořská výška. Je plně v pravomoci organizátora mapový podklad uznat či neuznat nebo si vyžádat doplňující informace.

Pokud byl vrchol zdolán ale není technicky možné přímo z něj uskutečnit spojení (hustý porost, atd.), považují se platná i spojení z míst, která se nacházejí v těsném sousedství vrcholu (stejný lokátorový čtverec jako vrchol) a jejich nadmořská výška se neliší od výšky vrcholu o více než 5%.

Všechna spojení nutná pro aktivaci kopce musí být navázána během jediného výstupu na soutěžní vrchol v jednom kalendářním dni (pokud aktivace vrcholu započne nejpozději hodinu před půlnocí, je možno dokončit maximálně hodinu po půlnoci následujícího dne). Pokud některé hlášení bude obsahovat časy spojení mezi nimiž má soutěžící jiné hlášení, nebude takové hlášení do soutěže započítáno.

V daném soutěžním roce může každý soutěžící aktivovat každý soutěžní vrchol pouze jednou. Kromě základního bodovového přídělu za aktivovaný kopec je možno získat ještě dva další bonusové body: Soutěžní ročník začíná 1.9.2015 v 00:00:00 a končí 31.8.2016 ve 23:59:59. Hlášení za toto období je možno posílat maximálně třicet dnů po ukončení soutěžního ročníku, vyhlášení konečných výsledků soutěžního ročníku proběhne 30.9.2016. Každý odeslaný deník je možno jednou upravit a to do třiceti dnů od data aktivace uvedeného v hlášení. Při posuzování sporů mezi soutěžícími nebo posuzování stížností na průběh soutěže má konečné slovo organizátor.