Pravidla soutěže PMR Kopce

Cílem soutěže je získat v soutěžním ročníku co největší počet bodů, přidělených za aktivací vrcholu.

K aktivaci vrcholu je nezbytné:
  1. Zdolání vrcholu vlastními silami bez použití prostředků hromadné či osobní motorizované dopravy. Vrcholem se rozumí veřejně přístupný pojmenovaný kopec či hora, který lze najít včetně jména a nadmořské výšky v mapovém podkladu serveru mapy.cz (pro vrcholy na území ČR) nebo mapy.hiking.sk (pro vrcholy na území SR). Využití dopravy k patě takového kopce či hory je přípustné. Pokud výstup na vrchol následuje po sestupu z jiného takto zdolaného vrcholu, považuje se za zdolání vrcholu výstup ze sedla (místa kde končí klesání předchozího vrcholu a začíná stoupání nového) na vrchol.
  2. Uskutečněním minimálního požadovaného počtu spojení v pásmu PMR446 dle podmínek platného Všeobecného oprávnění s další soutěžní či nesoutěžní protistanicí. Za platná spojení se považují taková, která nejsou v rámci stejného malého lokátorového čtverce jako aktivovaný vrchol.
  3. Odeslání elektronického hlášení o této aktivaci.
Minimální požadovaný počet navázaných spojení pro aktivaci kopce je:
Nadmořská výškaPočet QSO
do 500 m n. m. včetně1
od 501 m n. m. do 1100 m n. m. včetně2
nad 1100 m n. m.3
Bodování je následující:
Nadmořská výškaBody
do 500 m n. m. včetně1
od 501 do 700 m n. m. včetně2
od 701 do 900 m n. m. včetně4
od 901 do 1100 m n. m. včetně6
od 1101 do 1300 m n. m. včetně8
nad 1300 m n. m.10
Alespoň jedna strana všech požadovaných spojení se musí nacházet na území České nebo Slovenské republiky. Je tedy možno soutěžit z vrcholů v zahraničí (kóta stále musí být pojmenovaným vrcholem dohledatelným na serveru mapy.cz nebo mapy.hiking.sk), je ale nutno realizovat spojení proti českým či slovenským protistanicím na území jejich domovského státu. Taktéž je možno navazovat spojení s protistanicemi na území jiných států, ovšem pouze z vrcholů na českém či slovenském území.

Pokud byl vrchol zdolán ale není technicky možné přímo z něj uskutečnit spojení (hustý porost, atd.), považují se platná i spojení z míst, která se nacházejí v těsném sousedství vrcholu (stejný lokátorový čtverec jako vrchol) a jejich nadmořská výška se neliší od výšky vrcholu o více než 5%.

Všechna spojení nutná pro aktivaci kopce musí být navázána během jediného výstupu na vrchol v jednom kalendářním dni. Pokud některé hlášení bude obsahovat časy spojení mezi nimiž má soutěžící jiné hlášení, nebude takové hlášení do soutěže započítáno.

V daném soutěžním roce může každý soutěžící aktivovat každý vrchol pouze jednou. Kromě základního bodovového přídělu za aktivovaný kopec je možno získat ještě až dva další bonusové body: